…a więc wybaczcie, okłamywałem Was całe życie; tytuł mej pr. magist. to:
„Wjazd uroczysty w monarchiach europejskich na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych. Opis modelu. Próba interpretacji” (Wydz. Historii, UW, Warszawa, 1977) – a nie tak, jak mówiłem dotąd.
dobranoc Państwu
mr m.