…czyli dywany z Nowego Portu, z wczoraj; podobne do tego, co pani Olga Wolniak maluje.
dobranoc Państwu
mr m.