(Edgar Allan) Poe, człowiek o słabej woli, powodowany najbardziej sprzecznymi uczuciami, wyznawał kult rozumu i jasności umysłu. Choć zasadniczo był romantykiem, zwykł negować natchnienie i twierdził, że twórczość estetyczna pochodzi z czystej inteligencji. W pracy zatytułowanej The Philosophy of Composition wyjaśnia, jak napisał sławny wiersz The Raven, analizuje – lub udaje , że analizuje – kolejne etapy swojej pracy.

J.L. Borges, Esther Zemborain de Torres Duggan „Wprowadzenie do literatury amerykańskiej” (1967); Przegląd filozoficzno-literacki nr 1 (26), 2010