O wolność dla deszczu.
A jakby kto chciał starsze… (Mam tego trochę.)
mr m.