Zjawisko mieszania się światopoglądów materialistycznego i religijnego, wzmacniane przez słabą erudycję aktywu, dobrze obrazuje raport ze szkolenia masowego w 1952 r.: „Miały miejsce wypadki niewłaściwego komentowania treści broszur lub nawet wręcz idealistycznego objaśniania tych zagadnień. Na przykład w Szczecinie propagandysta odpowiadał na pytanie: Skąd się wziął człowiek? «Powstał z małpy». A skąd się wzięła małpa? «Stworzył ją bóg»”.

Piotr Perkowski „Świadomość polityczna i obyczajowość młodzieży w Polsce Ludowej”, rec. książek Marka Wierzbickiego „Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie” oraz Krzysztofa Kosińskiego „Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL”; DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXIX — 2007, 3 PL ISSN 0419-8824