W 1950 r. pojawiło się również tzw. zastrzeżenie indywidualne, czyli negatywna opinia powiatowej komisji rekrutacyjnej lub UB, na podstawie których kandydat mógł zostać niedopuszczony na studia. Równolegle szkolne oraz powiatowe komisje rekrutacyjne były upoważnione do wydawania „dyplomów przodownika nauki i pracy społecznej” zwalniających z egzaminu wstępnego. Instrukcja z 1950 r. zastrzegała jednak, że takie zaświadczenie mogą otrzymać nie więcej niż dwie osoby w danej szkole.
(…)
Warto również wskazać, że pracownicy poszczególnych urzędów terenowych UB traktowali kryteria opiniowania kandydatów na studia dość dowolnie. Świadczyły o tym liczne wzmianki oraz pouczenia zawarte we wspomnianych już aktach normatywnych wydawanych przez MBP. (…) Dlatego centrala często kontrolowała nadesłane z terenu opinie. W 1953 r. okazało się bowiem, że w przypadku niektórych urzędów wojewódzkich liczba zweryfikowanych negatywnych opinii wynosiła od 40 do 50 proc.


Jacek Wołoszyn „Udział organów bezpieczeństwa w akcji rekrutacji na studia
w województwie lubelskim w latach 1947–1956