…literę „H” oraz cyfrę „4” konkretnie; z grobu co gorsza, tacy oni są – ukradli.
dobranoc Państwu
mr m.