„Gdybym chciał, mógłbym napisać jeszcze wiele rozdziałów o walkach między katolikami a protestantami. Ale nie chcę. To były straszne czasy.”
Ernst H. Gombrich 
Krótka historia świata” tłum. Barbara Ostrowska