Jednak najbardziej śmiałą próbą odtworzenia przedrewolucyjnych relacji społeczno-politycznych za pomocą sakralnego ciała była próba ubóstwienia rosyjskich prezydentów. W roku 2009 buddyjscy hierarchowie ogłosili prezydenta Miedwiediewa emanacją Białej Wyzwolicielki Sagaan Dari – żeńskiej energii oświecenia ukazywanej w formie szesnastoletniej dziewczyny. Intronizacja prezydenta-bóstwa tantrycznego miała być próbą restytucji relacji „patron – nauczyciel” stosowanej niekiedy przez Buriatów w stosunku do rosyjskich carów. 

Zbigniew Szmyt „Dziedzictwo na antypodach postsocjalistycznego świata”