1.

Po przybyciu do Gdańska kupił bankrutującą już Gazetę Gdańską wraz z drukarnią i rozpoczął działalność nowego przedsiębiorstwa – Drukarni Gdańskiej z nową siedzibą przy Stadtgebiet 12 (obecnie Trakt Św. Wojciecha 57). Działalność Jana Kwiatkowskiego nie ograniczała się tylko do spraw zawodowych. Wraz z żoną prowadzili działalność społeczną, którą wspierali walkę o godność Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.

    Dawna Drukarnia Gdańska

2.

W połowie XVIII w., w kwadracie, który wyznaczają dzisiejsza stacja paliw Lotos, Dworek Artura oraz ulice Głucha i Równa, leżały posiadłości Andrzeja Schopenhauera – zamożnego, gdańskiego kupca, dziadka Artura Schopenhauera…

    Park Schopenhauera