…już było, wiele razy; a dziś aktualne: z dziś.
mr m.