„Przez cały (prawie) okres Polski Ludowej nad Wisłą było tak równo, jak nigdy w historii.”

Polityczny nastrój związany z rokiem 1918 był bardzo egalitarny. (…) Górne 5 proc. zarabiało za Gierka 210 proc. mediany. Podczas gdy w roku 1936 ich dochody sięgały 270 proc.
(…)
Mówienie o czasach najnowszych jest już czystym samobójstwem.

    Rafał Woś „Bogaci się bogacą, biedni biednieją. Sto lat polskich nierówności