A nie wiedzieliście, że ten nowy środkowoeuropejski ład ma być skonstruowany w taki sposób, by Zachód mógł na nim świetnie zarobić?
– Początkowo dominowało raczej przekonanie – i wśród społeczeństwa, i wśród elit – że Zachód spłaca nam moralny dług za II wojnę światową i za Jałtę. Uważaliśmy, że z poczucia winy za tamte decyzje chcą nam teraz pomóc. Tym bardziej przyjmowaliśmy proponowane przez nich idee bezkrytycznie.
Pani żartuje.
– Nie, my naprawdę tak myśleliśmy.

    Anna Giza-Poleszczuk: Jako socjologowie straciliśmy zdolność prawdziwej analizy