W celu potwierdzenia zaniku napięcia koordynator ds. utrzymania energetyki i automatyki SNG dzwonił do Rejonowego Dyspozytora Mocy firmy Energa Operator. Uzyskał informację o zaniku napięcia na jednej sekcji średniego napięcia 15kV zasilającej Przepompownię Ścieków Ołowianka. Rozmowa, mamy nadzieję, że rozmowa była rejestrowana w systemie RDM Energa Operator.

    Wciąż nie wiadomo, co spowodowało awarię w przepompowni na Ołowiancei taki dowcip (?) z Peerelu mnie się.

    Początek grudnia. Nowomianowany tow. Dyrektor („…ale wierny.”) wpada do
    Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i płacze:
    Towarzysze i Obywatele, tragedia! Coś białego leci z nieba


aa, tak mnie się przypomniało, bo w Gda. znów pada, niewielkie coś, choć z nieba.
dobranoc Państwu i Wy, tow. Ministranci
mr m.