Skąd jednak miałam wiedzieć, co się przemilcza, skoro nie znałam faktów ⁷.

    W gazetach, listach, relacjach. Ale trzeba znać grunt: fakty. Tylko skąd? Przeszłość jest wdzięczną plasteliną.

Państwo Nikt…” str. 253


PRZYPISY
⁷ – „Spojrzeć w oczy. Rozmowa z Teresą Torańską, mistrzynią wywiadu”; „Press” (2005); cyt. za: www.press.pl