…organizowanych za rządów niemieckiego ministra: Wiaczesław Konstantynowicz von Plehwe (Вячеслав Константинович фон Плеве).

Kishineff Massacre
Herman S. Shapiro
Composer, Arranger
Year 1904
Pages 10
Publisher Asna Goldberg Music Co. (New York, New York)
Archive Library of Congress
Identifier ihas.200185790 (LOC)

Bezpośrednią iskrą było zabójstwo cara Aleksandra II Romanowa, dokonane przez zamachowców z organizacji „Narodnaja Wola”. Większość uczestników zamachu stanowili Rosjanie i Polacy, tylko Hesia Helfman była Żydówką. Wszyscy zamachowcy byli ateistami i wspólnota żydowska nie miała z zabójstwem cara nic wspólnego. Mimo to część prasy i opinii publicznej uczyniła z Helfman postać centralną zamachu i obarczyła Żydów winą za zabójstwo cara.

(wikipedia)

Zob. też:
Dawid ben Chaim „Antysemityzm współczesny i historyczny w Mołdawii – 110 rocznica pogromu w Kiszyniowie

Ów pogrom wywołał tak duże przerażenie wśród Żydów, że znaczna ich część postanowiła udać się do Ziemi Obiecanej, do Izraela-Palestyny. Była to druga alija w latach 1904-1913, poprzednia odbywała się w latach 1881-1903 i też była spowodowana pogromami na terenie Rosji.