Najskuteczniejszą strategią przetrwania był obóz koncentracyjny, od 1944 roku nie funkcjonowały już właściwie komory gazowe

Andrzej Żbikowski, „Wacek” – go nazywaliśmy na studiach, mój kolega z roku; młodszy. lubiliśmy się, choć on raczej z tych… no, topornych, tak oceniałem. dziś Profesor, nie to, co ja. („Acht und achtzig Professoren und Vaterland, Du bist verloren…” choć podobno to było o Adwokatach i | Parlamencie Frankfurckim, 1848-1849.)
mr m.