z (mojego) archiwum polskiego bigbitu: LP „Krzak’i” grupy KRZAK oczywiście, strona B.
i z opisu: „ (…) projekt: mirek makowski (lat 30) przy współpracy gośki i majki ineksiak (lat 7 i 9)…”
Dzieci zatrudniałem w peerelu, ten wyzysk.
mr m.