pani Ela pytała, sugerowała, abyśmy polubili. no to: „i” miesięcznik trochę inny, nr 1/1990. Aaa, tak: z wykopalisk. kiedyś może wskanuję całość, już Sławek Gołaszewski to sugerował, by…
(forma tego mało periodycznego wydawnictwa była wynikiem dialogu między nazbyt niekiedy porządnym, acz znakomitym projektantem Maćkiem Kałkusem oraz nieodpowiedzialnym posiadaczem nożyczek & pieczątek mr makowskim; wygrał Maciek.)
mr m.