(cyt. 1)
Był jedynym dużym festiwalem, który odbył się w stanie wojennym.
(kon. cyt.)

(cyt. 2)
Robert Jarosz twierdzi, analizował to, szukając materiałów do boxu„jarocińskiego” – że w 1982 roku odbyły się, poza Opolem i Sopotem, prawie wszystkie festiwale rockowe i jazzowe.
(kon. cyt. — „OBOK albo ile procent Babilonu?” str. 388)