Do Čech začaly rovněž pronikat první kusé zprávy o hippie komunách v Polsku a jejich sletech v Čenstochové a někteří Češi tam začali i jezdit (například fotograf Ota Nepilý, který zdokumentoval celých 20 let hipísovských poutí na svých fotografiích – jsou vystaveny na adrese hippie.wz.cz).

(a link nadesłała pani Sylwia z w-wy, dziękujemy.)