– Wie pan, widziałem w ZSRR ludzi, którzy ponosili dużo większe wyrzeczenia, żeby drukować samizdat bez wiedzy KGB.
Ale ilu ich było?
– Wystarczająco wielu.
Nie sądzę. Komunizm nie upadł dlatego, że paru dysydentów drukowało samizdat, tylko dlatego, że był ekonomicznie niewydajny.

    „Wyzwoli nas zmywarka”
    Eben Moglen / Wojciech Orliński