Bardzo ciekawe wydają się również fragmenty dotyczące wojennych losów Kozłowskiej (…) gdzie pełniła istotne funkcje m.in. instruktora politycznego w Związku Walki Młodych i Batalionie AL im. Czwartaków. Rozdział ten ma jednak pewną znaczną wadę, wynikającą po części ze zjawiska szerszego. Chodzi o braki w literaturze, która ogranicza się do bardzo krytycznej wobec komunistów książki Piotra Gontarczyka i (jakby z drugiej strony barykady) książek wspomnieniowych wydanych w Polsce Ludowej. W zaznajomionym w specyfice historii najnowszej czytelniku od razu wzbudza to pewne podejrzenia i nieufność wobec czytanego tekstu. Niestety, winna może być tu sama polska historiografia…
(…)
Zawodzą natomiast fragmenty dotyczące okresu powojennego, zwłaszcza przed 1956 r. Można wskazać w nich kilka ciekawych spostrzeżeń, jak np. to porównujące stalinizm do przedszkola, w którym zajmująca się propagandą „ciocia Ola” jest przedszkolanką. W rozdziale tym niewiele jednak znajdziemy informacji o bohaterce – szkoda, bo chociażby opis dotyczący życia jej i córki w dygnitarskim domu przy ul. Puławskiej 26 wiele mówi nam o specyfice codzienności wierchuszki PZPR.

    Aleksandra Domańska „Ulica Cioci Oli”
    Tomasz Leszkowicz


zob. też:
– „Moja babcia z KPP
fragment książki