Mówi pan jak kolega Kukiz.
– To znaczy: on mówi jak ja, ale niech mówi.