gdyż taki Rysunek (?) już był; i lepiej rysowany, wszystko upada.
(nawet idealizm.)
mr m.