Similarly, Norman Cohn, in his book Warrant for Genocide: the Myth of the Jewish World Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion, cites at least two Jewish figures in the development of that most infamous of anti-Semitic documents. In the mid-19th century, a Jew by the name of Jacob Brafmann wrote The Book of the Kahal and Jewish Fraternities, Local and Universal, while another Jew, a man named Millinger who trafficked in anti-Semitism for financial gain, wrote World Conquest by the Jews. The Protocols of the Elders of Zion, which would later become the centerpiece of the modern anti-Semitic canon…

Benjamin Gladstone „Young Anti-Zionist Jews Claim to Speak For My Generation. They Don’t. It’s Time We Called Them On It.”


i młodszym Czytelnikom nieustająco przypominamy:

Protokoły (ros. Протоколы Сионских мудрецов) zostały napisane przez Matwieja Gołowinskiego, rosyjskiego współpracownika cara Mikołaja II, na zamówienie Ochrany, tajnej policji politycznej Imperium Rosyjskiego, w celu przeniesienia odpowiedzialności za ówczesne problemy polityczne i społeczne Rosji na społeczność żydowską. W dużej części Protokoły są dosłownymi cytatami fragmentów XIX-wiecznej satyry autorstwa Maurycego Joly’ego mającej formę odbywającej się w piekle rozmowy Monteskiusza i Machiavellego.