…czyli ruiny zamku na planie koła, pan Marian pokazał ostatnio, dzięki. sporo już tam znaliśmy, ale tego – nie.

Dawny zamek w Owieśnie stanowi w skali Śląska wyjątkowe założenie, ze względu na regularny plan koła. Pomimo wielu przebudów, do ostatniej wojny mógł zachwycać niezwykłą sylwetką. Niestety, w latach 80. XX w. bezpański wówczas zamek uległ całkowitej dewastacji – dziś pozbawione dachów ruiny nie wyglądają już tak efektownie.
Początki zamku w Owieśnie są słabo znane, a przy braku wiarygodnych przekazów pojawiają się zwykle liczne, czasem wzajemnie się wykluczające, hipotezy.

z: Labiryntarium
mr m.