…są też tam oraz wcześniej.
bowiem w Sztuce, proszę Pana, zawsze szło o instalacje.
mr m.