Bank liczy na to, że dzięki automatyzacji jeszcze bardziej usprawni procesy kredytowe. Szerzej zostaną zastosowane roboty, rozpoczynając od obszaru operacji, administracji i wsparcia. Pierwszy krok w tym kierunku bank ma już za sobą. W ubiegłym roku bank zastosował roboty w procesie windykacji (Dronn). Robot Dronn wykorzystuje elementy m.in. sztucznej inteligencji i biometrii, przyczyniając się do obniżenia kosztów oraz zwiększając wolumen odzyskiwanych przez bank środków.

– The Uzi nine millimeter.
– You know your weapons, buddy. Any one of these is ideal for home defense. So uh, which will it be?
– All.