Najpierw chcieliśmy nakręcić całkowicie fikcyjny film. Mieliśmy kilka pomysłów, interesowały nas różne motywy. Jednym z nich był właśnie program kosmiczny, ale na rakiety i wybuchy nie dostalibyśmy wystarczającego dofinansowania. Dlatego do naszego pomysłu domieszaliśmy trochę prawdziwych historii.

Žiga Virc, „Houston, mamy problem!


(ach, i nie byłbym sobą: dawna Jugosławia, tak.)