w radiu pan Kierownik projektu słownika barokowej polszczyzny mówi, że mają bardzo piękny logogram, napisany gotyckim drukiem: no, jakaś korba: korpus barokowy znaczy, do roku 1772, konkretnie.