Można zaryzykować tezę, że większość problemów, z którymi Wspólnota zmagała się ostatnio, była stworzona przez nią samą. UE stała się motorem dezintegracji, a nie integracji. To mnie nie cieszy, ale nie jestem od wystawiania laurek. Ja chcę zrozumieć, jak do tego doszło.

Jan Zielonka
profesor Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Oksfordzie
rozm. Anna Wittenberg