…jak donosi opublikowana dopiero co w piśmie Genome Biology praca, nawet do 20% prac z zakresu genetyki zawierać może w tych tabelach błędy. (…) Przykładem jest gen kodujący białko septyna 2, który zapisuje się jako SEPT2, a który Excel konwertuje do 2-Sep (czyli drugi września).

Autorzy pracy przeanalizowali artykuły opublikowane przez 18 pism naukowych w latach 2005-2015: w przebadanych 35 tysiącach plików dodatkowych naleźli prawie 7,5 tysiaca list genów (należących do ponad 3,5 tysiąca artykułów). W blisko tysiącu list – w 704 różnych artykułach – udało im się zidentyfikować wprowadzone przez Excela błędy. W największym stopniu problemem dotknięte okazały się być pisma genetyczne, chociaż tego należało się raczej spodziewać. Co więcej, im wyższy wskaźnik wpływu pisma, tym większa była szansa na taką pomyłkę.
Excel wprowadza genetyków w błąd