Prawdopodobieństwo, że Biały w średnim wieku popełni samobójstwo jest czterokrotnie wyższe niż prawdopodobieństwo, że popełni je Czarny w średnim wieku. Biali są coraz mniej sprawni fizycznie, coraz częściej skarżą się na ból, stres i depresję, czym można tłumaczyć ich uzależnienie od alkoholu i narkotyków.
(…)
Jak wiadomo, 72 procent czarnych dzieci przychodzi na świat w związkach pozamałżeńskich. Mniej się mówi o tym, że w grupie białych członków klasy pracującej prawie 40 procent dzieci też wychowuje się w związkach nieformalnych. Na naszych oczach rośnie stracone pokolenie.

Patrick Buchanan
Donad Trump – „wielka nadzieja Białych”