Nożyczki grafika w magazynie „Ty i Ja”, wycinającego i odfotografowującego „cudze” zdjęcia z zachodnich żurnali, a następnie sumiennie wyklejającego puste miejsca w katalogu posiadania, pozwalały na konstrukcję pewnego marzenia. Nie był to gest przetworzenia, ale właśnie przeklejenia, który uruchamiał inne, nowe sensy ze względu na nowy kontekst, ale pierwotnie znaczył „nowocześnie” i „zachodnio” – bezkrytycznie, z zachwytem. Ten wtórny obraz rzeczy, obraz obrazu miał dawać pozór ich istnienia.

Iwona Kurz
Obiecanki-wycinanki, czyli „Ty i Ja” jako katalog rzeczy niespełnionych


i powiązane, jakoś:
1. scissors art (mr m.)
2. „Ty i Ja”, przepustka do drukarni