• „Miłość i śmierć” (1975) Woody Allena vs. „Sens życia wg Monty Pythona” (1983) – porównanie scen marszu ze śmiercią (i wcześniejszych, kończących: z Kelnerem, z rozstrzelaniem). ale też podobieństwo, uderzające: scen z Miłości i śmierci – z (wieloma) scenami z (np.) „Nocy w operze” (1935) Braci Marx; np. scena podpisywania kontraktu vs. sceny z planowaniem zabicia Napoleona.
i tak dalej.