Gdy jakieś dążenie życiowe dojrzało już do całkiem racyonalnej logicznej formy, straciło raz na zawsze moc twórczą: co da się wypowiedzieć w sposób całkiem logiczny i przekonywający: jest już martwe. Żaden logiczny, zakończony systemat nie da się urzeczywistnić, dlatego właśnie, że już jest urzeczywistniony. Nadając jakimś myślom logiczną formę, stwierdzamy, że są one już wycofane z liczby twórczych sił historyi. (…)
Racjonalizm jest metodą urządzania sobie życia przez zwycięzców, przez posiadaczów siły. Nic logiczniejszego niż feudalizm jest z punktu widzenia feudalnej szlachty; nic logiczniejszego niż prawodawstwo mieszczańskie z punktu widzenia mieszczaństwa. (…)
Racyonalista łudzi się, gdy myśli, że jego przekonanie płynie z dowodów, rzeczy mają się odwrotnie.

Stanisław Brzozowski
Idee