W apelu podkreślono, że w tegorocznych obchodach rocznicowych wezmą udział także ci z powstańców, których sytuacja polityczna w powojennej Polsce zmusiła do emigracji bądź znaleźli się z dala od kraju jeszcze podczas działań wojennych.
– Powitamy ich tym serdeczniej, że nie zważając na trudy podróży przybędą do nas z różnych bardzo odległych stron świata” – zaznaczono.
Godnie uczcijmy rocznicę powstania

i godność Siostro, poproszę.
+ basen.

dust-to-dust-VII-2014


a w części Artystycznej:

Prof. Nałęcz: gwiżdżąc – gwiżdże się przeciwko powstańcom

fju fju.