a, w związku z tym niewątpliwym 100% faktem, iż nie znam się (= też) na Molohah: wiersz (w jęz. mi obcym) + Rękawiczka (w jęz. mi mniej Obcym).
niech pozostanę w Niewiedzy.

Watching baseball
sitting in the sun
eating popcorn
reading Ezra Pound…
(…)
Lawrence Ferlinghetti
Baseball canto

red-glove-on-red-dust-800pxl