Poszedłem do głowy co jes asz tu wypada w szafroku bizmesmenowa sklatki i staką ściekłością wduszoną do mię informuje żeisz jej dziecko pozostaje chowane w duchu dżęder co oznacza że jak dorośnie to podejnie dysyzje czy jes chłopakiem czy dziewczyną, a piłka jes zabawką seksistoską na liście zabawek zakarzonych. Muwię Jesusmarja, pszesiesz Lech Ejcz Dżej ma talęt do nogi, staką kiwką i staką lewą. Nato ona że nie Lech lecz El Ejcz Dżej bogdysz jak dorośnie to podejnie dysyzje jakie imnie dla siebie zachce. Dokont sie nie dowje jaka jes jego społeczna pcia nie może urzywać zabawek typu piłka, maczboks, lalka. Amorze klocki, gry, puzle oras rower. Tak samo z ubraniem się.

Rzal mi się zrobiło chłopaka…