‘Joseph Cornell’s Manual of Marvels’


1.
Cornell’s Almanac
In the early 1930s, as he wandered through the secondhand bookstores and antique shops in Lower Manhattan scavenging for materials, Cornell stumbled upon a French agricultural yearbook from 1911. He took it home and went to work, altering and remaking the pages.
2.
Quiet Genius—The Work of Joseph Cornell and Jess

    Joseph Cornell was an alchemist and a magus, and his playful pedantry was never more enchanting than in the pages of this transformed text.

3.
Joseph Cornell 1903-1972 (wikipedia)
4.
a dodatkowo: Artists Books… dużo.
5.
(gdyż nieco… rodzinnie zainteresowany byłem, kiedyś. ale: żyliśmy tu — w odosobnieniu, bez wiedzy, kontaktów, informacji — lata całe… a ci, którzy – czasem – jeździli – zatrzymywali zwykle tę „wiedzę” dla siebie; nierzadko czyniąc z jej używania fundament swej sławy tutejszej…)


……………………………………………..

Wtedy uku­łem teo­rię, że więk­szość odkryć w huma­ni­styce wynika z nie­zna­jo­mo­ści lite­ra­tury przed­miotu.

    Janusz Tazbir

oo, to, to.

3 myśli na temat “‘Joseph Cornell’s Manual of Marvels’

Możliwość komentowania jest wyłączona.