(cyt.)

– Idąc z duchem postępu, staramy się eliminować długie nazwy – tłumaczy wiceburmistrz Żukowa Marek Trepczyk. (…) Padła propozycja ulicy Szumiących Traw, a przecież równie dobra byłaby nazwa ul. Zielona albo ul. Łąkowa, tak jak to jest w Gdańsku. Wydźwięk jest przecież podobny.

(kon. cyt.)
nowe, wszystko Q. nowe………………….

Niestety, jak dowodzi pismo, w którego posiadanie wszedłem kilka dni temu, dla niektórych urzędów brak ustawy o RSiUN nie oznacza, że nie ma możliwości podjęcia działań opisanych w projekcie ustawy o RSiUN.

z duchem Postępu (= idzie nowe…)
………………….
a pozatem? Po Staremu. jakoś leci.
(+ gospodarka.)

7 odpowiedzi na “Otwieramy. na razie Ulice nowe.”

  1. a w części Rozrywkowej:

   Why would hundreds of people be sitting in a cold East London community hall on a Sunday morning, listening to people talk about toasters and IBM cash machines and self-service checkouts? Because people enjoy boring things.
   Surprisingly Interesting
   A dispatch from the 2012 Boring Conference.

 1. „Padła pro­po­zy­cja ulicy Szu­mią­cych Traw, a prze­cież rów­nie dobra byłaby nazwa ul. Zie­lona albo ul. Łąkowa”

  Jakaż oszczędność na blasze do szyldów i na pieczątkach und na tonerze und tuszu. Uczmy się oszczędzać na słowach. Od dziecka.

  Usuńmy wszystkie długie wyrazy ze słowników przy pomocy komisji składającej się z osób z wykształceniem niższym-niepełnym.

  Zaprawdę – powiadam wam, wielką mądrość ma nasza Władzia.

  1. Oto kilka ulic (lub innych jednostek z tego systemu) o najdłuższych nazwach w Polsce (numery w pierwszej kolumnie to liczba znaków w nazwie ulicy):

    46 Bulwary Miast Partnerskich-Bulwar Loughborough
    46 Generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego
    46 Podpułkownika Stanisława Sowiźrała-Sobolewicza
    46 por. Bronisława Skury-Skoczyńskiego „Robotnika”
    46 Tadeusza Marii Barbary Włodzimierza Fijewskich
    47 bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego
    47 Szkolny Park Sportowy im. Janusza Kusocińskiego
    48 Aleja 28 Słupskiego Pułku Lotnictwa Myśliwskiego
    48 III Łużyckiej Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej
    48 Przyjaciół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
    49 Bulwary Miast Partnerskich – Bulwar Schwäbisch Hall
    50 im. Roberta Baden-Powella Naczelnego Skauta Świata
    50 Most 18 Bielskiego Batalionu Desantowo-Szturmowego
    50 Samodzielnego Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej
    52 Węzeł Łagiewnicki im. ks.kard. Adama Stefana Sapiehy
    53 Most im. Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego
    53 Rynek Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Polski
    60 Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych
    64 Skwer Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
    73 Park Zdrojowy im. Hrabiego Witolda Skórzewskiego w Konstancinie-Jeziornie
    74 Rondo Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Możliwość komentowania została wyłączona.