13 odpowiedzi na “przejściowe uciążliwości w Mięsie.”

 1. Otóż p. Premier żyje w archaicznej epoce telewizji. Dla niego ważne, że on chce się spotkać z ludem, lud mu będzie mógł zadać pytania, a on odpowie albo nie. I wszystko ma być na wizji.

  Nie zgadzam się na to…

 2. Przypomnę tylko, com wcześniej cytował (powtarzanie służy utrwalaniu w pamięci)

  „Pod­sta­wowy plan, za któ­rym opo­wiada się więk­szość pro­mi­nent­nych poli­ty­ków PO, zakłada prze­cią­gnię­cie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych i wyci­sze­nie ulicz­nych pro­te­stów. Wresz­cie — nie­skie­ro­wa­nie jako naru­sza­ją­cego wol­no­ści poro­zu­mie­nia do raty­fi­ka­cji. Takie roz­wią­za­nie suge­ruje nie­dawna wypo­wiedź Tuska.”
  Ze źródła opinii:
  http://www.rp.pl/artykul/796028,800495-ACTA-zalezy-od-UE.html?p=2

  I jeszcze proszę:

  Reakcja policji po atakach DDoS na strony Sejmu

  Za nasze to wszystko.
  Za nasze VAT-y i inne…

  Szeptem zapytam – po co?

Możliwość komentowania została wyłączona.