a najbardziej mnie bawią dopiski panów Technicznych na projekcie…

kartapocztowa.jpg

oraz tytuł wystawy:

    Wystawa towarzysząca zorganizowanej przez Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego międzynarodowej sesji naukowej „Aksjosemiotyka karty pocztowej II” prezentuje polskie pocztówki powstałe pomiędzy 1945 rokiem a początkiem lat siedemdziesiątych (…)


(…)

    W ramach ekspozycji obok oryginalnych kart przedstawiono również zespoły zrealizowanych i niezrealizowanych projektów, dzięki czemu możemy uświadomić sobie zakres i charakter kompromisów, które nieodmiennie były udziałem projektantów tamtych czasów.

ale – czy tylko tamtych? czyż ograniczenia – nie są (to podobno za Goethem) podstawą sztuki?
tak tylko pytam, naiwnie…