alfonsy_sztuki_mn.jpg

PRECZ Z ALFONSAMI SZTUKI!

Relacje miedzy sztuką a punkiem

DOWN WITH THE PIMPS OF ART!

Relationships Between Art and Punk

Wystawa / exhibition 26.08. – 01.09.2006

Otwarcie: Gielda Papierow Wartosciowych w Warszawie / Warsaw Stock Exchange, ul. Ksiązeca 4 

Później wystawa przeniesiona zostanie do Willi Warszawa / Next, the exhibition will be moved to Villa
Warszawa, ul. Barska 29

(…) Tytuł wystawy jest trawestacją hasła z transparentu sfotografowanego przez SB podczas festiwalu w Jarocinie. (…)

Robert Jarosz

no to zobaczymy, co tam nowego w punku…