Niedouczeni, bez żadnych ambicji a tylko z wysokimi żądaniami – oto cała prawda o polskich absolwentach. Najgorzej jest w branżach, które wymagają specjalistycznej wiedzy.

gdyż w branżach, wymagających wiedzy niespecjalistycznej — się tak to nie rzuca w oczy.

(a w obrazku: słownik polsko-enerdowski, który kiedyś upubliczniliśmy w Sieci — ale nikogo nie zainteresował. no to. bez Związku z.)