warszawa_1934.jpg
i takie drobne uzupełnienie wczorajszej notki: na razie tylko obrazek z 1934 roku – plany modernizacji warszawy.
może kiedyś więcej; jak czas…

odebrano nam, w peerelu, świadomośc historyczną: jak IMPONUJĄCE
(i wizyjne jednocześnie)
były dokonania tzw. 20-lecia międzywojennego…
a bo były.

na tej samej (anglojęzycznej!) stronie – „Mastering the City” – stalinowski plan przebudowy warszawy z 1948 r.
marsze, parady…