Pracownicy MS: Ballmer musi odejść!

z wykopu.
a bo zasadniczo – to my, tu – mamy gdzieś problemy MikroCośtam; od lat.
ale aby nie było, że nie przewidywaliśmy
szczególnie tutaj oraz tu.
(w tym ostatnim linki mogą być już trochę zwietrzałe…)