Freimaurer.jpg
    …mniej znanym czy wręcz fantastycznym i szokującym wydarzeniem dla większości katolików musi pozostać inicjatywa, mająca na celu usunięcie nieporozumień czy wręcz pojednanie, między Kościołem katolickim a masonerią
    ( …)
    W 1925 roku między ojcem Hermannem Gruberem a honorowym przewodniczącym związku niemieckich wolnomularzy, prof. Erichem Bischofem rozpoczęła się osobista korespondencja. Jednak pod koniec tego samego roku miejsce prof. Bischofa zajął austriacki mason dr Kurt Reichl… (…) A[lbert]. Lantoine napisał obok wielu innych dzieł również rozprawę pt. La Lettre au Souverain Pontife – do najwyższego kapłana, papieża Piusa XI. W liście tym Lantoine – w obliczu niebezpieczeństwa, jakim były dyktatury – uznał, że wolnomularstwo i Kościół nie powinny się zwalczać.

no to jeszcze: „Warum Kampf der Freimaurerei?” – aby już kompletnie się pogrążyć… w trójkątach.