a dziś – nadal niemieckie. polskich zbiorów mało – zdigitalizowanych.

    Niemieckie zdjęcia lotnicze centrum Warszawy; wykonane na kilka tygodni przez wybuchem powstania warszawskiego, prawdopodobnie między końcem czerwca i początkiem lipca 1944 (…)
    Zdjęcia lotnicze należą do serii 110 fotografii przekazanych w 1983 roku do Bildarchiv Foto Marburg ze zbiorów prywatnych. Tamże zostały rozpoznane jako wartościowy i do tej pory nie znany nauce materiał źródłowy przez dra Marka Barańskiego…

a gdzieś tam na dole mogą chodzić moi dziadkowie…
rodzice? nie, raczej tylko ojciec; bo matka – z żoliborza; tu raczej nie bywała dzieckiem.
a ojciec (z kuzynem Zygmuntem) to – chyba – tym tramwajem do szkoły jeździli…
ale może nie? kto to pamięta… i po co?
zresztą: omal nie zginęli kilka tygodni póżniej, Babcia z ojcem. niedaleko stąd, na Łazienkowskiej w kościele Matki Boskiej Jasnogórskiej, w którego piwnicach bomba lotnicza
Several dozen civilians are buried under the ruins…
a oni byli tam, w tych piwnicach; ale wyszli. coś Babci powiedziało, jak opowiadała.
(via: pani Doroty blog. dzięki!)